Planning nieuwbouw De Scheperij

Misschien heb je het al gehoord in de lokale media of via een dorpsbewoner. Op de plek waar nu nog de supermarkt Jumbo is gevestigd aan de Oosterhoutseweg, komt straks een nieuwbouwcomplex met moderne appartementen en winkels. Op de begane grond komt een supermarkt met kleine winkels. Boven de winkels komen 31 koopappartementen vanaf de 1e tot en met de 3e verdieping.

image alt

Wanneer start de verkoop?

De verkoop van de 31 appartementen is gestart op dinsdag 21 december 2021 en op donderdag 6 januari 2022 zijn de appartementen toegewezen. Bekijk bij de actuele beschikbaarheid bij het woningaanbod.

Naar woningaanbod

Wanneer start de bouw?

Wanneer de bouw - van een fase met woningen - start, is afhankelijk van de opschortende voorwaarden. We hebben deze voorwaarden voor je op een rij gezet:

  • 70% van de koopwoningen in die fase moet verkocht zijn.
  • Het is noodzakelijk dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven.
  • Ook het Woningborg-garantiecertificaat moet afgegeven zijn. Woningborg stuurt de certificaten rechtstreeks naar de kopers als 70% is verkocht en als de start bouw is aangekondigd.
  • De grond moet geschikt gemaakt zijn om op te kunnen bouwen, zogenaamd bouwrijp zijn.

Als aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, dan wordt de start bouw aangekondigd in een zogeheten gunningsbrief. Op dit moment weten we nog niet  exact wanneer dat is. Zodra we hierin meer inzicht krijgen en ook de belangstelling voor dit plan, kunnen we concreter aangeven wanneer aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan.

Iets vragen? Neem contact op
Welke woning kies je? Woningaanbod Scheperij